شکایتنامه

دلم گرفت از این روزا ، از این روزای بی نشون

از این همه در به دری ، از گردش چرخ زمون

دلم گرفت از آدما ، از آدمای مهربون

از این مترسك های پست ، از هم دلای هم زبون

تو هم كه بی صدا شدی ، آهای خدای آسمون

آهای خدای عاشقا، تویی فقط دلخوشیمون

آره دلم خیلی پره ، از غم های رنگاوارنگ      

  از جمله دوستت دارم ، دروغ های خیلی قشنگ

+ تاریخ سه شنبه نهم خرداد 1391ساعت 14:10 نویسنده رویا |